Perubahan besar termasuk bentuk perubahan sosial di masyarakat perubahan besar tersebut akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat hal ini dikarenakan oleh

Perubahan besar termasuk bentuk perubahan sosial di masyarakat perubahan besar tersebut akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat hal ini dikarenakan oleh

Perubahan besar termasuk bentuk perubahan sosial di masyarakat perubahan besar tersebut akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat hal ini dikarenakan oleh

A. sistem sosial juga ikut berubah

B. mempengaruhi hampir di segala aspek kehidupan

C. mempengaruhi kehidupan masyarakat

D. perubahan menyangkut bidang teknologi

E. mempengaruhi tingkah laku manusia di masyarakat

✅ Jawaban Terverifikasi Ahli

 

Daftar Isi

Jawaban

Perubahan besar termasuk bentuk perubahan sosial di masyarakat perubahan besar tersebut akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat hal ini dikarenakan oleh sistem sosial juga ikut berubah (Jawaban A)

 

Pembahasan

Perubahan besar merupakan perubahan yang dapat memberi pengaruh luas dalam masyarakat. Suatu perubahan disebut perubahan besar apabila perubahan tersebut mampu membawa perubahan dalam lembaga kemasyarakatan misalnya hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial masyarakat.

 

Dari hal tersebut tergambar bahwa perubahan sosial yang besar akan turut serta mengubah sistem sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga pada akhirnya berdampak besar juga bagi masyarakat.

Baca Juga:  Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai

Check Also

Suku yang dapat dijumpai di daerah jawa barat yaitu Suku Sunda. Sekitar 75% penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda yang merupakan penduduk asli provinsi ini.

Suku yang dapat dijumpai di daerah jawa barat yaitu

Pada artikel kali ini, akan membahas jawaban untuk sebuah pertanyaan yang berbunyi suku yang dapat …